Banner Visit Namdal

Forsiden Namdalsnytt Kontakt Oss Bilder Nyttig info Hva skjer i Namdalen Hva skjer i Namsos
Lakseinnsig i Namsenfjorden Blåskjellvarsel Fiske Laksebørs for Namsen og sideelver Med bil og bobil Minstemål for fritidsfiske Turistkontor Namsos

 

Denne siden viser hvordan lakseinnsiget til Namsfjorden utvikler seg i perioden 18. mai til 10. september 2013, og oppdateres hver tredje dag.

Statistikken baserer seg på fangster i to doble kilenøter på Statland. Det tas skjellprøver av all laks som fanges og utenom det ordinære kilenotfiskes slippes all laks levende ut etter prøvetaking. 

Klassifisering

Klassifisering til villaks eller oppdrettslaks er basert på ytre kjennetegn og vil bli verifisert ved skjellanalyser. 
Smålaks: totallengde mindre enn 66 cm Mellomlaks: 66-88 cm Storlaks: større enn 88 cm.

 

SJEKK LAKSEINNSIG I NAMSEN

 

VisitNamdal.no  Copyright © 2011 All rights reserved